RODO

Klauzula informacyjna – Klienci Handlowi Zgodnie

 z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 
 REFUGIUM spółka z o.o. z siedzibą 33-100 Tarnów Pl. Kazimierza Wielkiego 5 NIP 8733269653 

 2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest: 
- art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy; 
- art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe; 
- art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Ciebie ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
 
 3. Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży/świadczenia usług. Przy dokumentowaniu sprzedaży towarów i usług fakturą VAT, Administrator zobowiązany jest uzyskać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Brak podania danych osobowych uniemożliwi dokonanie sprzedaży/świadczenia usług, a tym samym uniemożliwi zawarcie głównej umowy. Ponadto podanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora i ma na celu obsługę potransakcyjną sprzedaży, dochodzenie zabezpieczeń i roszczeń związanych z główną umową sprzedaży/świadczeniem usług. 

 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych, firmy informatyczne, księgowe współpracujące z Administratorem, firmy kurierskie, pocztowe itp. 

 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym. 

 6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO. 

 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy. 

 9. Do czasu dokonania czynności z zakresu księgowości oraz rachunkowości, z przyczyn związanych z Pana/Pani indywidulaną sytuacją, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. 

 10. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
Copyright © 2020 Willa „Pogoń”, wszelkie prawa zastrzeżone.
Liczba odwiedzin: 1965
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem